Välkommen till Ve’boa

Kyrkekvarn ligger bara en kilometer från väg 26/47 mellan Jönköping, (ca 35 minuters resväg) och Falköping, (ca 20 minuters resväg). Från Tidaholm kör man på en kvart. Kyrkekvarn är en gammal kulturbygd vackert belägen i ån Tidans dalgång. Se även Karta.